Skatt

Skriv inn undertittel her

Skatte- og avgiftsregelverket er både komplisert og omfattende. Driver du med handel av verdipapirer, eiendomsdrift eller forskning og utvikling? Da vil din virksomhet trolig være underlagt spesielle skatte- og avgiftsmessige krav.

Vi sørger for at din bedrift ivaretar lovkrav.


Vi kan bistå med blant annet

  • Mva-registrering
  • Rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål
  • Skatteplanlegging for din bedrift
  • Oppfølging og dialog med offentlige etater.

Ta kontakt med oss