Omorganiseringer

Skriv inn undertittel her

Ofte kan omorganiseringer i virksomheten være nødvendig for å sikre optimal drift, risikofordeling og organisasjonsstruktur.

Omdanninger, fusjoner og fisjoner, kapitalendringer og konsernstruktureringer kan være kompliserte og krevende. Ofte kan også prislappen bli svært høy. Vi opererer med konkurransedyktige priser.

Vi tilbyr både rådgivning, utarbeidelse av selskapsdokumenter og registreringer av selskapsmessige omorganiseringer


Ta kontakt med oss