Årsavslutning

Skriv inn undertittel her

Ved regnskapsårets slutt er det viktig at balansepostene er tilstrekkelig dokumentert og avstemt. Årsavslutning, herunder oppsett av årsregnskap og ligningspapirer er noe vi kan svært godt. Du som kunde kan være trygg på at årsrapporteringen er av høyeste kvalitet og tilfredsstiller alle lovkrav.


Vi kan blant annet bistå med

  • Årsregnskap
  • Årsberetning
  • Skattemelding
  • Utarbeidelse av protokoller for styremøter og generalforsamlinger
  • Klargjøring til revisor

Ta kontakt med oss