Nyttige nettsider  • Brønnøysundregistrene (www.brreg.no)
  • Den Norske Revisorforening (www.revisorforeningen.no)
  • Regnskap Norge (www.regnskapnorge.no)
  • Skatteetaten (www.skatteetaten.no)
  • Skatte ABC (https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/)
  • Skattebetalerforeningen (www.skatt.no)
  • Stiftelsen Lovdata (www.lovdata.no)Ta kontakt med oss