Rådgivning

Skriv inn undertittel her

Vi har bred erfaring og kan tilby rådgivning innenfor en rekke områder. Det kan for eksempel knytte seg til

  • Oppsett av effektive rutiner
  • Søknad om kompensasjon
  • Oppsett av prosjektregnskap og rapporteringssystemer
  • Søknader til Innovasjon Norge
  • Skattefunn