Lønn

Skriv inn undertittel her

Registrering og håndtering av lønn og personalopplysninger

Vi sørger for at din bedrift håndterer og rapporterer lønn og personalinformasjon på en rettmessig måte. Som arbeidsgiver er det viktig at du overholder regelverket overfor dine medarbeidere, og vi bistår med denne prosessen.


Vi kan bistå med blant annet

  • Lønnskjøring
  • Rapportering til A- ordningen
  • Ajourhold av ansattregisteret
  • Administrering av pensjon og yrkesskade
  • Bistand ved sykefravær og permisjon
  • Bistand med opprettelse av arbeidsavtaler, permitteringsvarsler, HMS og andre nødvendige dokumenter

Ta kontakt med oss